Båthengeravtale 1. juni-1. aug

kr 1.000kr 1.400

Du må være medlem i en av foreningene bak Sjølyst Marina.
* Bygdø Alle båtforening
* Frognerkilen båtforening
* Oslo Motorbåtforening
* Skøyen båtforening
* Skarpsno Bøyehavn
* Skarpsno båtforening
* Ullern båtforening
Du skal medbringe dokumentasjon for medlemskap samt ha betalt for å ha gyldig avtale.

Se vilkår for avtale nedenfor.

Varenummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

Parkeringsavtale for din båthenger med eller uten båt.

Hengeren kan kun parkeres på anvist plass. Link til kart.

Parkering av bil med/uten påkoblet henger krever at man har gyldig P-kort til bilen, eller at man har løst billett på parkeringsautomaten til bilen i tillegg til særskilt parkeringsavtale på båthenger.

Båthengeren skal merkes med en spesiell merkelapp som utleveres ved henvendelse hos båtsuper’n på Karenslyst (båtbutikken BestMarin) Link til kart. Du skal også medbringe dokumentasjon for ditt medlemsskap i en av de 7 foreninger under Sjølyst Marina.

Du kan først hente merkelappen, når du har fått avtalen tilsendt på epost.

Det er leietakers ansvar å feste merkelappen godt synlig på oversiden av draget like bak håndtaket for å løfte hengeren av kula. Dersom merkelappen forsvinner eller at skriften på denne blir uleselig, er det leietakers ansvar å be om en ny merkelapp.

Uten leselig merkelapp fra Sjølyst Marina, eller ved parkering utover anvist område, vil parkeringsvakten bøtelegge eieren for ulovlig parkering. 

Parkeringsperiode er fra 1.juni til 1. august. Betaling gjøres ved avtaleinngåelse for avtalt periode.

Hengeren må være fjernet innen avtalt periode utgår. Dersom båthengeren blir stående utover avtalt periode, kan utleier fjerne hengeren for eierens regning. Hvis båt /henger skal i vinteropplag på området, må dette være bestilles hos egen båtforening og være avtalt med slippformann før 15.september. Slippformannen vil da anvise plassering av hengeren.

Eventuelle klosser eller stener bak hjulene må fjernes når hengeren er i bruk og når den fjernes fra plassen!!

Dersom leietaker misligholder avtalens bestemmelser, opphører avtalen med umiddelbar virkning og båthengeren må fjernes. Leietaker har ingen rett til å få tilbake innbetalt leiebeløpet ved avtalebrudd.