Vilkår – parkeringsavtale for båthenger

LAST NED STANDARD BETINGELSER FOR KJØP PÅ NETTET

Parkeringsavtale for din båthenger med eller uten båt.

Hengeren kan kun parkeres på anvist plass. Se kart ved P-automaten.

Parkering av bil med/uten påkoblet henger krever at man har gyldig P-kort til bilen, eller at man har løst billett på parkeringsautomaten til bilen i tillegg til særskilt parkeringsavtale på båthenger. Bil med henger skal kun parkeres på anvist plass for båthengere.

Båthengeren skal merkes med en spesiell merkelapp som utleveres ved avtaleinngåelse/betaling.

Det er leietagers ansvar å feste merkelappen godt synlig på oversiden av draget like bak håndtaket for å løfte hengeren av kula. Dersom merkelappen forsvinner eller at skriften på denne blir uleselig, er det leietagers ansvar å be om en ny merkelapp.

Uten leselig merkelapp fra Sjølyst Marina, eller ved parkering utover anvist område, vil parkeringsvakten bøtelegge eieren for ulovlig parkering. 

Maksimum parkeringsperiode er fra 1.juni til 15.september. Man kan avtale en kortere leieperiode basert på et antall sammenhengende uker innenfor denne perioden. Betaling gjøres ved avtaleinngåelse for avtalt periode.

Hengeren må være fjernet innen avtalt periode utgår. Dersom båthengeren blir stående utover avtalt periode, kan utleier fjerne hengeren for eierens regning. Hvis båt /henger skal i vinteropplag på området, må dette være bestilles hos egen båtforening og være avtalt med Slippformann før 15.september. Slippformannen vil da anvise plassering av hengeren.

Eventuelle klosser eller stener bak hjulene må fjernes når hengeren er i bruk og når den fjernes fra plassen!!

Dersom leietager misligholder avtalens bestemmelser, opphører avtalen med umiddelbar virkning og båthengeren må fjernes. Leietager har ingen rett til å få tilbake innbetalt leiebeløpet ved avtalebrudd.