Båtrampen

Hos Sjølyst Marina kan du bruke båtrampen for utsett av båt fra henger. Vi ber at du vippser 50kr til 21147 per gang du
benytter rampen, slik at vi kan vedlikeholde den og området.

Se plassering på Google Maps

(Google flyfoto er tatt før ferdigstillelse, så du ser ikke ferdig rampe på bildet)

Info fra Oslo Kommune om andre utsettingsramper:

Sollerudstranda: Båtrampa på Sollerudstranda er åpen for alle. Mange som har båt på henger bruker den til dags- eller helgeturer, og har da behov for å parkere i nærheten. Selv om det er en offentlig parkeringsplass på Sollerudstranda, blir det fort kostbart om man ønsker å parkere bil og henger over flere dager. Båtrampa egner seg derfor best for de som skal sette ut båt for sesongen.
Kongen Marina: Rett vest for Filipstad er det marina med båtrampe, men ifølge Bymiljøetaten fungerer denne dårlig. For det første er den i utgangspunktet for bratt, og dermed vanskelig å bruke. I tillegg er nedkjørselen til rampa delvis blokkert av et informasjonspunkt som markerer traséen for Havnepromenaden. Det er heller ingen parkering for bil og henger i umiddelbar nærhet. Det har vært flere alvorlige ulykker knyttet til bruken av båtrampa. Bymiljøetaten anbefaler at den stenges permanent, men politiet ønsker å ha den i beredskap til bruk i nødsituasjoner. Bymiljøetaten foreslår at det i stedet bør anlegges en nødrampe innerst i marinaen der moloen går ut, altså om lag 100 meter lenger øst. Der er det enkel atkomst og ikke så bratt.
Bispebrygga Båtforening: Ved Bispebrygga båtforening på Ormsund er det en båtrampe som er innelåst på båtforeningens areal. Sjøsetting av båt må gjøres etter avtale med foreningen. Det er liten parkeringskapasitet på området, og parkeringen er offentlig og avgiftsbelagt.
Andre i nærheten: