Bilbom

Det er bilbom inn til området for Sjølyst Marina. Den regulerer uønsket biltrafikk inn til området, spesielt i perioder hvor det jobbes med opptak og utsett av båter med truck.

Husk å sjekke parkeringsregler og -områder.

VINTER (okt-mars):
I perioden fra primo oktober til ultimo mars er det alene medlemmer fra båtforeningene som har båt i opplag eller i boblehavn innenfor bilbommen, som får tilgang til området.

Tilgangen gis av foreningene og styres av Sjølyst Marina. De medlemmer, som har godkjent tilgang, kan ringe bilbommen åpen på det telefonnr. de har fått opplyst av båtforeningen eller båtopplaget.

Øvrige medlemmer har ikke tilgang til området, og fjernkontroller vil ikke kunne brukes.

Vi gjør oppmerksom på at at området ikke kan brukes som jobb/ferie parkering. Er bilen parkert på området forventer vi, at du er på området ved båten.

SOMMER (apr-okt):
I perioden fra 1. april til og med 10. april (2. påskedag) er bilbommen åpen i dagtimene fra 08.00 til 18.00. Fra 11. april til 1. mai er bilbommen åpen fra kl. 08-18 på hverdager og kl. 8-21 i helgene.

Fra primo mai til ultimo oktober bommen åpen fra 07.00 til 21.00

Medlemmer med båt i havnen hos foreningene eller i sommeropptrekk har tilgang til å åpne bommen via telefonløsningen – om du er godkjent for dette hos din båtforening eller båtopplaget.

Ta kontakt med din båtforening for tilgang. Men vær oppmerksom på at det ikke er alle medlemmer, medeiere eller familiemedlemmer, som kan få tilgang til telefonløsningen.

Medlemmer, som godkjennes til telefonløsningen for åpning av bilbom, vil få SMS/epost fra Garda Sikring. Da kan man både ringe nr som begynner med +46 (svensknr) og/eller laste ned app fra Garda sikring og gå gjennom registreringen for å åpne via app på telefonen.