Dugnad 27. mai kl. 17.00

Båtforeningene bak båtopplagene på Sjølyst Marina inviterer til felles dugnad torsdag 27. mai kl. 17.00

Oppmøte ved broen.

I hht smittevernsreglene kan vi maksimum være opp til 30 personer

Oslo kommune skriver: “Arrangementer på offentlig sted
…Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer…

Se mer: https://www.oslo.kommune.no/korona-1/byradet-fortsetter-en-gradvis-og-kontrollert-gjenapning-av-oslo-2